Piramida Plus

Bulevar Oslobođenja 48, 21000 Novi Sad, 
Tel. 063/314-292 i 063/524-193

e-mail: 
piramidaplusns@gmail.com